Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3