ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-78/2023 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола

Јавен повик 01-78-2023

Тендерска Документација за набавка на Јаглен (лигнит) за РЕК Битола 01-78-2023

Информација за донесена одлука од 15.09.2023