ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-78/2023 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола

Информација за донесена одлука