КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово се распишува,

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

АПЛИКАЦИЈА за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово