Kontakt

SHA Elektrana e Maqedonisë së Veriut

HEAD OFFICE

  • Zyra e drejtorit të përgjithshëm
   Tel: 02/3149–121
   Fax: 02/3149-100
  • Sektori për ҫështje ligjore dhe të përgjithshme
   Tel: 02/3149–278
   Fax: 02/3149-176
  • Sektori i zhvillimit dhe Investimeve
   Tel: 02/3149–101
   Fax: 02/3224-492
  • Sektori për çështje financiare<
   Tel: 02/3149–231
   Fax: 02/3149-160
  • Sektori për çështjeve komerciale
   Tel: 02/3149–232
   Fax: 02/3149-125
  • Sektori për prodhimin e energjisë elektrike
   Tel: 02/3149–131
   Fax: 02/3113-570

 


Adresa:
11. Oktomvri 9,1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
Fax: 02/3149-176
E-mail: contact@elem.com.mk


AFFILIATES

 • HEC Mavrovë – Gostivar
  Tel: 042 215 000
  Fax: 042 213 300
 • HEC Crn Drim
  Tel: 046 785 400
  Fax: 046 781 173
 • HEC Tikvesh – Kavadarë
  Tel: 043 445 245
  Fax: 043 445 155
 • HEC Treska – Shkup
  Tel: 02 3248 840
  Fax: 02 3220 138
 • REK Bitola – Novaci
  Tel: 047 206 211
  Fax: 047 282 700
 • REK Oslomej – Oslomej
  Tel: 045 259 802
  Fax: 045 258 755
 • Energetika – Shkup
  Tel: 02 3104 888
  Fax: 02 3104 876
 • Informacion publik:
  Mirçe Kotevski
  Tel: 02 3149 102

NA DËRGO MESAZH