(Македонски) Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

(Македонски) Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) Повик за вработување на експерти

(Македонски) Повик за вработување на експерти

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes ShA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (ShA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës shpallet, KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës APLIKACIONI Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

MË SHUMË

(Македонски) Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

(Македонски) Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur:   KONKURS   për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.   Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e Universitetit të Tetovës, studentët që studiojnë në njërën nga programet e mëposhtme studimore:       […]

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË