(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: ЕНЕРГЕТСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОЧНА ОД ОСЛОМЕЈ

(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: ЕНЕРГЕТСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОЧНА ОД ОСЛОМЕЈ

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

(Македонски) ДОДЕЛЕНИ ПОВЕЌЕ ИНВЕРТЕРИ ОД ПЛАНИРАНИТЕ ВО АКЦИЈАТА ,,10 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА 10 ИЛЈАДИ ИНВЕРТЕРИ”

(Македонски) ДОДЕЛЕНИ ПОВЕЌЕ ИНВЕРТЕРИ ОД ПЛАНИРАНИТЕ ВО АКЦИЈАТА ,,10 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА 10 ИЛЈАДИ ИНВЕРТЕРИ”

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: АД ЕСМ ЌЕ ГО ЗГОЛЕМИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: АД ЕСМ ЌЕ ГО ЗГОЛЕМИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: ЌЕ ГО ЗГОЛЕМИМЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВИШОЦИТЕ ЌЕ ГИ ПРОДАВАМЕ НА БЕРЗА

(Македонски) КОВАЧЕВСКИ: ЌЕ ГО ЗГОЛЕМИМЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВИШОЦИТЕ ЌЕ ГИ ПРОДАВАМЕ НА БЕРЗА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur:                                                                               […]

MË SHUMË

KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

  Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur:                                                                             […]

(Македонски) АД ЕСМ ДОДЕЛУВА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФПТН

(Македонски) АД ЕСМ ДОДЕЛУВА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФПТН

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

Të punësuarit në SHA CERMV do të trajnohen dhe edukohen nga doktorë shkencash nga SHA CERMV, të punësuar të mëparshëm dhe profesorë universitarë

Të punësuarit në SHA CERMV do të trajnohen dhe edukohen nga doktorë shkencash nga SHA CERMV, të punësuar të mëparshëm dhe profesorë universitarë

Në takim me drejtorin gjeneral të SHA CERMV, Vasko Kovaçevski, me të punësuar në kompani nga më shumë filiale të cilët kanë titull shkencor doktor shkencash nga fusha të ndryshme, u përcaktuan hapa konkret për operacionalizim të Qendrës për edukim dhe trajnim (QET) të SHA CERMV.  Njohuritë teorike dhe praktike të kuadrove tanë do të përdoren për edukim të vazhdueshëm dhe përmirësim të të punësuarëve. […]

MË SHUMË

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Машински факултет-Скопје, се распишува                                                        КОНКУРС          за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје На конкурсот можат да се пријават студенти кои студираат […]

(Македонски) КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ШТИП

(Македонски) КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ШТИП

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,