KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur:   KONKURS   për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.   Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e Universitetit të Tetovës, studentët që studiojnë në njërën nga programet e mëposhtme studimore:       […]

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

(Македонски) ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

(Македонски) На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

ZËVENDËS DREJTORI GJENERAL I ShA ESM (CEMV), Prof. Dr. IMER ZENKU, NË VIZITË PUNE NË KXE “OSLOMEJ”

ZËVENDËS DREJTORI GJENERAL I ShA ESM (CEMV), Prof. Dr. IMER ZENKU, NË VIZITË PUNE NË KXE “OSLOMEJ”

Zëvendës drejtori gjeneral i SHA ESM (CEMV), Imer Zenku vizitoi KXE “Oslomej”, i shoqëruar nga menaxhmenti i kombinatit, me qëllim që të njoftohet drejtpërdrejt me aktivitetet dhe punën aktuale në Minierë dhe TC. Ata vizituan minierën, inspektuan lokacionin për gërmimin e qymyrit, kontrolluan dinamikën e furnizimit dhe shpërndarjes së sasive të nevojshme të thëngjillit. Ata vizituan edhe TC ku u njohën me procesin e djegies […]

MË SHUMË

(Македонски) МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

(Македонски) МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

(Македонски) АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07.09-11.09.2022

(Македонски) ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07.09-11.09.2022

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË