ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 20.08-26.08.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 20 – 26.08.2022

Sales results 20 – 26.08.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 20-26.8.2022

Request for bid 20-26.8.2022

Образец понуда 20-26.8.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;