(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,