Соопштение – Саниран дефект на мрежа во населбата Тафталиџе 2

Саниран е дефектот на дистрибутивната топловодна мрежа и нормализирана е испораката на топлинска енергија во населбата Тафталиџе.

Екипите на ЕСМ Дистрибуција на топлина ја завршија санацијата на дистрибутивната топловодна мрежа на улица Бањалучка. По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за потрошувачите од следните објекти од населбата Тафталиџе 2
• Ул.Бањалучка бр.6
• Ул.Бањалучка бр.22
• Ул.Бањалучка бр.28
• Ул.Бањалучка бр.30
• Ул.Бањалучка бр.37