(Македонски) Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр.22665/2022/ К1, наш број 01-137/2022 К1

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,