(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија за подолг период за загуби во електродистрибутивна мрежа бр. 19-01/2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,