(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-78/2023 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,