KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes ShA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (ShA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës shpallet,

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

APLIKACIONI Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës