Energjetika

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

   

Dalibor Bogdanovski

Drejtor

   

Anabella Nedanova          

Udhëheqës i Shërbimit për çështje financiare dhe komerciale

 

 

Menka Jovanovska

Drejtor teknik për prodhim, distribuim dhe furnizim me energji termike

 

 

Boban Kuzmanovski

Drejtor teknik për prodhim, distribuim dhe furnizim me energji elektrike

 

 

Maja Doneska                 

Udhëheqës i Shërbimit për çështje juridike, kadrovike dhe të  përgjithshme

 

 

ENERGJETIKA SHKUP

energetika@elem.com.mk 02 3104 888
ENERGJETIKA numri për paraqitjen e defekteve me ngrohjen 02 3104 816
02 3104 872

 

Filiali Energjetika gjendet në vendbanimin Zhelezarë, Shkup. Është projektuar dhe ndërtuar për të siguruar furnizim të plotë me energji elektrike, avull teknologjik dhe ujë të nxehtë për ngrohje për të gjithë konsumatorët në kuadër të MHSh (Minierat dhe Hekurudha Shkup).

Ndërtimi përfundoi në vitin 1967, kur edhe filloi me prodhim, ndërsa si lloj karburanti përdor gazin natyror. Kapacitetet e tij përbëhen nga një kaldajë me avull me fuqi 96 MW, një turbinë me avull me fuqi 12,5 / 15 MW dhe një gjenerator me fuqi 75 MW.