ELEM Turs

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

Email adresa

Telefoni

Adem Avziu

Drejtor

info@elemturs.mk 02 3149 128

 

Shoqata për turizëm, hotelieri, rekreacion dhe sport, ELEM TURS ShPKNjP-Shkup, e themeluar në vitin 2012, në të cilën u bashkëngjitën ShHT Molika ShPKNjP – Manastir dhe ShHT Kodra e Diellit ShPKNjP – Tetovë nga 1.11.2012.