ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-59/2021 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола

3. Јавен повик