ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-03/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино

01-03-2022