КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Факултетот за природни и технички науки – Штип при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, се распишува КОНКУРС за доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки – Штип

Целиот конкурс можете да го видите на линкот:

КОНКУРС за доделување стипендии (.pdf)

А П Л И К А Ц И Ј А за стипендија на студенти (.pdf)