ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 30.08-06.09.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 30.08.2022 – 06.09.2022

Sales results 30.08.2022 – 06.09.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 30.08-06.09.2022

Request for bid 30.08-06.09.2022

Образец понуда 30.08-06.09.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;