Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Проф. Д-р Имер Зенку, на терен во РЕК “Осломеј”

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Имер Зенку го посети РЕК Осломеј во придружба на раководството на комбинатот, со цел непосредно да се запознае со актуелните активности и работи во Рудник и ТЕ.
Тие го посетија Рудникот, извршија увид на локацијата за ископот на јаглен, контрола на динамиката на набавка на јаглен и достава на потребните количини.
Исто така ја посетија и ТЕ каде што се запознаа со процесот на согурување на различни типови на јаглен, со цел стабилна и континуирана работа на ТЕ.
Сето ова во насока на зголемување на производството на електрична енергија и успешно справување со енергетската криза.