ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

 Јавен повик ЈН 01-76-2022