НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 14.11-20.11.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 14.11-20.11.2022/a>

Sales results 14.11-20.11.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 14.11-20.11.2022

Request for bid 14.11-20.11.2022

Образец понуда 14.11-20.11.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;