НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 18.11.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 18.11.2022

Sales results 18.11.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 18.11.2022

Request for bid 18.11.2022

Образец понуда 18.11.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;