НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 02.01.2023-08.01.2023

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 02.01.2023-08.01.2023

Request for bid 02.01.2023-08.01.2023

Образец понуда 02.01.2023-08.01.2023

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;