НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 25.02.2023-26.02.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА

Резултати од набавката 25.02.2023-26.02.2023

Results 25.02.2023-26.02.2023

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 25.02.2023-26.02.2023

Request for bid 25.02.2023-26.02.2023

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;