НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 29.07.2023 – 06.08.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА

Резултати од продажба 29.07.2023 – 06.08.2023

Results 29.07.2023 – 06.08.2023

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 29.07.2023 – 06.08.2023

Request for bid 29.07.2023 – 06.08.2023

Образец понуда 29.07.2023 – 06.08.2023

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;