НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 21.12.2023 – 14.01.2024

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА

Резултати 21.12.2023 – 14.01.2024

Results 21.12.2023 – 14.01.2024


ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 21.12.2023 – 14.01.2024

Request for bid 21.12.2023 – 14.01.2024

Образец понуда 21.12.2023 – 14.01.2024

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;