ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-3/2024 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

5. Javen povik JN 01-3-2024