Резултати од аукција 16-24.11.2013

Резултати од аукција 16-24.11.2013