ФОРТ ДООЕЛ

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција Email адреса Телефон
Цветан Степаноски Директор cvetan.stepanoski@elem.com.mk 045 258 253

 

Фабрика за одржување, ремонт и транспорт ФОРТ ДООЕЛ – Осломеј, АД ЕСМ – Скопје, основано во 1996 година.