ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2012

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2012

АД „Електрани на Македонија“ ги продолжува своите инвестициски активности за подобрување и за модернизација на постојните капацитети, а паралелно течат подготовките за изградба на нови производствени капацитети.  Во 2009 година го започнавме  најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата со сума од 37 милиони евра, која во наредната година прерасна во 50 милиони евра. Трендот продолжи и во 2011 година, со сума од приближно 61 […]

ПОВЕЌЕ

Реализирани инвестиции во 2012 година

Реализирани инвестиции во 2012 година

ХЕ СВ. ПЕТКА На 1 август 2012 година беше пуштена во функција ХЕ „Света Петка“ со која целосно се искористува хидропотенцијалот на реката Треска. Во изградбата на хидроелектраната искористени се висококвалитетни градежни материјали и најмодерна техника и технологија со што се обезбедува високотехнолошко ниво на опременост, минимални трошоци за одржување, сигурен систем  и висока стапка на искористеност. Тешката пристапност и суровост на теренот, како и ограниченоста […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2011 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2011 ГОДИНА

Во текот на 2011 година ЕЛЕМ инвестираше околу 61,1 милиони евра. Позначајните инвестициски вложувања се одвиваа на следниот начин: Рудници РЕК „ Битола“ Модернизација и ревитализација на агрегатите во РЕК „Битола“ Во најголемиот комбинат за производство на електрична енергија РЕК „Битола“ се реализира инвестицискиот проект за модернизација на агрегатите, што воедно е и најголемата инвестиција од изградбата на Комбинатот, вредна 56 милиони евра. Овој значаен […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2010 година активно ги продолжи своите инвестициони активности  за подобрување и модернизација на постојните капацитети, а започна и со подготовки за изградба на нови производствени капацитети. Со оглед на тоа што во 2009 година, АД ЕЛЕМ го започна најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата, во текот на цела 2010 година продолжи трендот на инвестирање и реализација на […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

Инвестициите во 2009 година се за проекти што се започнати и завршени во тековната година, но и за проекти што се во завршна фаза на реализација. Во 2009 година АД ЕЛЕМ инвестираше околу 37 милиони евра во следните проекти: Површински коп „Брод-Гнеотино“ Во околината на нашиот најголем енергетски капацитет РЕК „Битола“ се наоѓа површинскиот коп „Брод-Гнеотино“. Со експлоатацијата на копот се продолжува работниот век на ТЕ […]

ПОВЕЌЕ