ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2010 година активно ги продолжи своите инвестициони активности  за подобрување и модернизација на постојните капацитети, а започна и со подготовки за изградба на нови производствени капацитети. Со оглед на тоа што во 2009 година, АД ЕЛЕМ го започна најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата, во текот на цела 2010 година продолжи трендот на инвестирање и реализација на […]

ПОВЕЌЕ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

Инвестициите во 2009 година се за проекти што се започнати и завршени во тековната година, но и за проекти што се во завршна фаза на реализација. Во 2009 година АД ЕЛЕМ инвестираше околу 37 милиони евра во следните проекти: Површински коп „Брод-Гнеотино“ Во околината на нашиот најголем енергетски капацитет РЕК „Битола“ се наоѓа површинскиот коп „Брод-Гнеотино“. Со експлоатацијата на копот се продолжува работниот век на ТЕ […]

ПОВЕЌЕ