ДЕКЕМВРИ – 2023

Избор на најповолна понуда за набавка на природен гас за 01-2024 Јавен повик бр.08-2023 Public call No.08-2023

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 06 – 12.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати ид набавка 06 – 12.2023 Results 06 – 12.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 06 – 12.2023 Request for bid 06 – 12.2023 Образец понуда 06 – 12.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 05.12.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати од набавка 05.12.2023 Results 05.12.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 05.12.2023 Request for bid 05.12.2023 Образец понуда 05.12.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07 – 12.12.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати ид набавка 07 – 12.12.2023 Results 07 – 12.12.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 07 – 12.12.2023 Request for bid 07 – 12.12.2023 Образец понуда 07 – 12.12.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 24-25-26.11.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати од набавка 24 – 26.11.2023 Results 24 – 26.11.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 24-25-26.11.2023 Request for bid 24-25-26.11.2023 Образец понуда 24-25-26.11.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НОЕМВРИ – 2023

Јавен повик бр.07-2023 Public call No.07-2023 Избор на најповолна понуда за 11-2023 природен гас Јавен повик бр.06-2023 Public call No.06-2023

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 18-19.11.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА   Резултати од набавка 18-19.11.2023 Results 18-19.11.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 18-19.11.2023 Request for bid 18-19.11.2023 Образец понуда 18-19.11.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 17.11.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати од набавка 17.11.2023 Results 17.11.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 17.11.2023 Request for bid 17.11.2023 Образец понуда 17.11.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово се распишува, КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово АПЛИКАЦИЈА за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 17 – 18.10.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКАТА Резултати од набавка 17 – 18.10.2023 Results 17 – 18.10.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 17 – 18.10.2023 Request for bid 17 – 18.10.2023 Образец понуда 17 – 18.10.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ