Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

2503 MWh
Хидроелектрани
8202 MWh
Термоелектрани
222 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,66 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕСМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

АД ЕСМ ПОНУДИ ЦЕНА ОД 48Е/МWh, ЦЕНИТЕ НА БЕРЗИТЕ ДОСТИГНУВААТ ДО 360Е/MWh

АД ЕСМ ПОНУДИ ЦЕНА ОД 48Е/МWh, ЦЕНИТЕ НА БЕРЗИТЕ ДОСТИГНУВААТ ДО 360Е/MWh

АД ЕСМ понуди цена на произведената електрична енергија од 48 евра за мегаватчас за периодот јули-декември 2022г. Цената за претходното шестмесечје, јануари-јуни 2022г изнесуваше 41е/МWh. Корекцијата на цената мора да се гледа во контекст на енормното зголемување на цените на енергенсите на глобално ниво, како и нивната недостапност, особено во […]

ПОВЕЌЕ
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 25-30.6.2022

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 25-30.6.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 25-30.6.2022 Sales Results 25-30.06.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 25-30.6.2022 Request for bid 25-30.06.2022 Образец понуда 25-30.6.2022   Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕСМ НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ ВО ЗЛАТИБОР – СРБИЈА

АД ЕСМ НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ ВО ЗЛАТИБОР – СРБИЈА

Директорката за правни работи и член на Управниот одбор на АД ЕСМ, Душица Сеизовска-Јовановиќ, учествуваше на регионалното советување за енергетика што се одржува во Златибор, Србија, на теми поврзани со предизвиците на почнатиот процес на енергетска традиција.   Директорката Сеизовска-Јовановиќ нагласи дека енергетската криза, која АД ЕСМ со помош на Владата […]

ПОВЕЌЕ