ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА – БОГДАНЦИ II ФАЗА

ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА – БОГДАНЦИ II ФАЗА

ПОВИК за ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА за ИНЖЕНЕРИНГ, НАБАВКА И ИЗВЕДБА – ЛОТ2 за проектот ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ II ФАЗА

АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки на GTAI (Germany Trade & Invest) која е економска развојна агенција на Сојузна Република Германија (www.gtai.de). Заинтересираните компании треба да се регистрираат на порталот во делот наменет за проекти финансирани со кредити од KfW банка и да изразат интерес за овој проект.

Набавката и евалуацијата ќе се изведуваат според правилата на KfW банка. Условите за учество се вклучени во документите прикачени на порталот. Компаниите можат да побараат разјаснување и дополнителни информации согласно упатствата дадени во документите.

 WPB2-200727-PQ Invitation Tender 2