ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-51/2021 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј

3. Javen povik 01-51-2021