ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-74/2021 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

3. Јавен повик 01-74-2021