ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-01/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино

3. Јавен повик 01-01-2022