ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-02/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

3. Јавен повик 01-02-2022