ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-17/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола

3 Јавен повик – 01-17-2022