ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 12.02.2022 – 15.02.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБА 12.02 – 15.02.2022

RESULTS 12.02 – 15.02.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 12.02 – 15.02.2022

Request for bids 12.02 – 15.02.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;