КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како резултат на успешната соработка и оваа година АД ЕСМ доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки и тоа за студенти од студиските програми: Рударство, Геологија и Инженерство за заштита на животна средина.

Повеќе информации за условите за аплицирање ќе најдете во конкурсот: 

КОНКУРС за доделување стипендии (.pdf) 

А П Л И К А Ц И Ј А за стипендија на студенти (.pdf)