ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино

3 Јавен повик 01-77-2022