Соопштение – Дефект на мрежа во населбата Тафталиџе 2

Поради дефект на вод на улица Бањалучка, без греење се објектите на:
• Ул.Бањалучка бр.6
• Ул.Бањалучка бр.22
• Ул.Бањалучка бр.28
• Ул.Бањалучка бр.30
• Ул.Бањалучка бр.37
ЕСМ Дистрибуција на топлина интензивно работи на санирање на дефектот, со цел што поскоро да се нормализира испораката на топлина.
За повеќе информации обратете се во Центарот за грижа на потрошувачи на телефонскиот број 3076 200.