ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 12.01.2023-17.01.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 12.01.2023-17.01.2023

Sales results 12.01.2023-17.01.2023

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 12.01.2023-17.01.2023

Request for bid 12.01.2023-17.01.2023

Образец понуда 12.01.2023-17.01.2023

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;